Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Nghi Sơn

NGHI SON TECHNICAL SERVICES

Products Nghi Son Maritime


Hàng hải Nghi Sơn cung cấp đầy đủ các sản phẩm hàng hải phục vụ cho cấc hoạt động trên tàu. Từ máy móc,thiết bị hỗ trợ dến các nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày như lương thực, nước sạch phục vụ đến tận tàu của quý khách.

Vui lòng gọi theo số Hotline : Mr Hưng: (+84) 941573518 | Mr Thuc: (+84) 936163286 để đặt, yêu cầu sản phẩm.